نویسنده = مهدی درستی
گستره تحدی از منظر نواندیشان معاصر

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 31-52

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد نقیب؛ مهدی درستی


شرح و تحلیلی بر روایت «اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ»

دوره 7، شماره 135، آذر 1399، صفحه 59-78

علیرضا فخاری؛ لیلا ابراهیمی؛ مهدی درستی