کلیدواژه‌ها = فی ظلال القرآن
بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 7-32

حسن صادقی؛ مریم قوجایی خامنه