جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه/ قم

2 مدیریت حوزه/ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

چکیده

یکی از منابع مهم تفسیر قرآن، روایات است که می‌تواند کارکردهای مختلفی در تفسیر داشته باشد و بدین جهت مرحوم بانو امین در تفسیر مخزن العرفان در حوزه‌های گوناگون از روایات استفاده فراوانی کرده است. بررسی جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان، رویکرد روایی این تفسیر را نشان داده، اهمیت و چگونگی استفاده از روایات در تفسیر قرآن را روشن کرده و به ضابطه‌مندی استفاده از روایات در تفسیر کمک می‌کند.
روش تحقیق در مقاله، توصیفی تحلیلی است و بانو امین همانند دیگر مفسران شیعی به حجیت روایات اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر قرآن اعتقاد راسخ دارد و تفسیر قرآن را نیازمند به آن می‌داند. از نظر ایشان روایات از جهت مختلف در تفسیر قرآن تاثیر گذارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: بیان مفهوم واژه، تبیین مراد، ذکر مصداق، تفصیل اجمال، بیان باطن، بیان شان نزول و بیان علت.

کلیدواژه: تفسیر مخزن العرفان، بانو امین، روایات، تفسیر قرآن

کلیدواژه‌ها