توسعه مصادیق « اولوالعزم» با روش کشف ملاکات از قرآن و حدیث

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه قم/طلبه سطح سه فقه و اصول جامعه الزهرا(س)

چکیده

واژه «اولوالعزم » حاکی از مفهومی اخلاقی در وصف انسان های ارزشمندی است که وجودشان از عهد آلست با والاترین مرتبه از عزم عجین است قصد جدی و ثابت بر پذیرش میثاق ولایت و حکومت جهانی حضرت مهدی تحقق حاکمیت مطلق الهی و عبودیت جمعی خداوند متعادل در عصر ظهور این ویژگی میان همه اولوالعزم ، اعم از رسل و غیر رسل مشترک است بر این اساس اثمه علیه السلام حضرت زهرا علیه السلام بعضی از انبیای غیر مرسل مانند حضرت خضر علیه السلام و حتی برخی شیعیان نیز الوالعزم هستند گرچه من الرسل نبوده و در شمار پنج رول اولوالعزم نوح ابراهیم موسی عیسی ومحمد صلوات الله علیهم اجمعین شمرده نشده اند اما رسولان اولوالعزم علاوه بر این ویژگی اصلی با شاخصه رسالت جهانی بر جن وانس نسخ شریعت پیشین وعزیمت به شریعت نوین از سایر پیامبران متمایز میشوند که همگی از لوازم آن عزم عظیم بر هدایت جهانی است.

کلیدواژه‌ها