تاثیرات و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران در نیجریه

نویسندگان

1 کارشناس صنایع دسنی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

تاثیر و گسترش انقلاب اسلامی ایران بر فضای امروزی نیجریه، بزرگترین جامعة مسلمان نشین آفریقا، انکارناشدنی است. به نظر می رسد فراوانی جمعیت مسلمانان در نیجریه، گرایش‌های مذهبی انحرافی، دشمنان مشترک مسلمانان ایران و نیجریه، تشابه در عملکرد حکومت پهلوی و حکومت نیجریه از جمله عوامل تاثیرگذار انقلاب اسلامی بر نیجریه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم اقصی نقاط جهان بویژه آفریقا، پیام های انقلاب را دریافت نمودند و حرکت‌هایی انقلابی در پیش گرفتند. از بازتاب های این انقلاب در نیجریه، شروع موج اسلام خواهی و احیای آموزه های اسلامی به تاسی از انقلاب اسلامی، گسترش تشیع و گرایش به آرمانگرایی مهدوی است. همچنین انقلاب اسلامی موجب شکل گیری جنبش های اسلامی در این سرزمین شد که تاثیر بر جنبش اسلامی شمال نیجریه، تاثیر بر دانشگاه های نیجریه و پیدایش جنبش دانشجویان مسلمان و تاسیس مجمع علمای نیجریه از آن جمله است . در نوشتار پیش رو، تحلیل این تاثیرات و بازتاب ها با رویکردی تحلیلی- توصیفی آمده است.

کلیدواژه‌ها


 • اسپوزیتو، جان ال، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1382.
 • آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1383.
 • جعفریان، رسول، اطلس شیعه، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۷.
 • -، جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسلام، قم، انتشارات انصاریان، 1371.
 • خرمشاد، محمد باقر، «انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در رویکردی نظری»، اندیشه انقلاب اسلامی، 1386.
 • خمینی، روح الله، صحیفه نور،تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی(ره)،1382.
 • رحیم عیوضی، محمد، «تحلیل و ارزیابی شاخصه های انقلاب اسلامی»، اندیشه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره اول،1381.
 • ژوزف، ام، کوک، مسلمانان آفریقا، ترجمه سید اسدالله علوی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1373.
 • سالنامه جامعه و فرهنگ آفریقا، سال پنجم، شماره26، اردیبهشت 1378.
 • علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ سیاسی، تهران، آشیان، 1382.
 • عمید، حسن،فرهنگ فارسى عمید ، تهران،امیرکبیر، 1356.
 • ماهنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی، شماره چهارم، تهران،مهرماه 1382.
 • محمدی، منوچهر، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
 • مزروعی، رجبعلی، «مسیحیت در نیجریه»، کیهان فرهنگی، شماره ۴۵، آذر ۱۳۶۶ .
 • مهرنیا، سید کاظم،« طریقه‌ها وفرق اسلامی در نیجریه»، کیهان فرهنگی، شماره 154، مرداد 1378 .
 • موعود،«انقلاب اسلامی ایران؛ الهام بخش شیعیان جهان»، موعود،مهر ماه شماره 144 و 145، سال 1392.
 • نامدار، مظفر،« امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره‌ گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست (3)» ، 15 خرداد، سال دوم، شماره3، 1384،ص83.