کلیدواژه‌ها = تفسیر تسنیم
رویکرد آیةالله جوادی آملی نسبت به روایات تفسیری

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 53-74

حمیده بهمنش؛ ریحانه حقانی