نویسنده = حمیده بهمنش
رویکرد آیةالله جوادی آملی نسبت به روایات تفسیری

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 53-74

حمیده بهمنش؛ ریحانه حقانی


شیوه‌های نقد و تحلیل روایات تفسیری در تفسیر تسنیم

دوره 7، شماره 133، خرداد 1399، صفحه 125-146

حمیده بهمنش؛ سکینه آخوند