کلیدواژه‌ها = قضا و قدر
رابطه توکل و توسل به اسباب

دوره 2، شماره 115، مهر 1394، صفحه 61-85

طاهره ماهروزاده