بررسی اقسام وطن در فقه

نویسنده

طلبه سطح چهار فقه و اصول جامعه الزهرا(س)

چکیده

یکی از مسائل مورد نیاز هر مسلمانی که باید به آن آگاهی داشته باشد، احکام وطن است؛ زیرا وطن موضوع مباحثی از جمله: اتمام و قصر نماز، وجوب و عدم وجوب روزه و بخشی از فروعات فقهی حج و... است. با توجه به پیشرفت روزافزون بشریت و گسترش روابط، اهمیت هرچه بیشتر آگاهی به این مسئله مشخص می­شود؛ اما آگاهی از احکام وطن و عمل به آنها، در گرو این است که مکلف با ماهیت وطن و اقسام آن آشنایی داشته باشد. در این مقاله، که به روش کتابخانه­ای نوشته شده است، تلاش کرده­ایم اقسام وطن (عرفی و شرعی) در فقه را بررسی کرده و ادله و شروط هر کدام را مطرح کنیم.

کلیدواژه‌ها