کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
بررسی و پاسخ به شبهات مهریه با محوریت قرآن کریم

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 7-32

فریده پیشوایی؛ طیبه حیدری راد


بررسی و پاسخ به شبهه کم محتوا بودن قرآن با محوریت کتاب نقد قرآن

دوره 5، شماره 127، مهر 1397، صفحه 137-157

سکینه آخوند؛ هاجر جوادی