رابطه چندمعنایی آیات قرآن با ظهر و بطن، با تکیه بر نظرات آیت‌الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن، دانش‌پژوه سطح سه رشته تبلیغ با گرایش حج و مدّرس جامعه الزهرا(سلام الله علیها)

2 سطح چهار تفسیر و علوم قرآن موسسه امام کاظم(ع) قم

چکیده

یکی از پرسش‌های مهمی که پاسخ‌های متفاوتی از سوی فقها و مفسران به‌دنبال داشته، این است که آیا یک واژه قرآنی، می‌تواند در آن واحد، حامل چند معنا باشد؟ نظریه «امکان و وقوع چندمعنایی در قرآن»، یکی از دیدگاه‌های موجود در این مسئله است. از جمله دلایل موافقان این نظریه، روایات «ظهر و بطن» است. موضوع بطن قرآن، از زمان پیامبر(ص) و سپس در بین اندیشمندان قرآنی محل بحث بوده است؛ اما محور این‌ پژوهش، نظریه‌ای است که در میان کلمات آیت‌الله فاضل لنکرانی درباره ارتباط «چندمعنایی» و «ظهر و بطن» مطرح شده است. این مقاله با استفاده از آیات و روایات، به بررسی «رابطه چندمعنایی آیات قرآن» و روایات «ظهر و بطن» پرداخته و با بررسی نظریه آیت‌الله فاضل لنکرانی، روایات بطنی و تأویلی را در ارتباط مستقیم با چندمعنایی قرآن و غیر از روایات وجوه دانسته است؛ در حالی‌که آیت‌الله فاضل، «بطن» را همان «وجوه و معانی» دانسته و آن را در ارتباط با تعدد فهم مخاطبان و مفسران قرآن معنا کرده است.
 

کلیدواژه‌ها