نویسنده = نرجس السادات محسنی
نقد دیدگاه سها درباره روح انسان با تاکید بر آراء مفسران فریقین

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 75-98

نرجس السادات محسنی؛ فرزانه جعفری


بررسی تطبیقی رابطه علم الهی و سنت ابتلا از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 59-78

فیروزه دلداری؛ نرجس السادات محسنی