کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی نظرات تفسیری فریقین درباره «امت واحده» درآیه 213 سوره بقره

دوره 5، شماره 127، پاییز 1397، صفحه 121-136

محمد طیبی؛ ملیحه یعقوب‌پور


3. تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، زمستان 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه


4. بررسی رویکرد تقریبی مغنیه در تفسیر الکاشف

دوره 3، شماره 120، زمستان 1395، صفحه 95-116

زهرا قائمی امیری؛ طلعت حسنی بافرانی