نویسنده = مریم قوجایی خامنه
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ارتباط واژگان دخیل در قرآن با شبهه «اقتباس قرآن» مستشرقان

دوره 6، شماره 130، تابستان 1398، صفحه 87-104

مریم قوجایی خامنه


2. تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، زمستان 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه


3. بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 2، شماره 113، بهار 1394، صفحه 7-32

حسن صادقی؛ مریم قوجایی خامنه